Kjennekroken

Jack Russell Terrier

Helse og sunnhet

Avl er ikke matematikk. Selv om man har god kjennskap til foreldredyr, deres konstruksjon, helse og mentalitet, er ikke det noen garanti for at avkommene vil bli "perfekte". Friske hunder kan få syke avkom, akkurat som hos mennesker. Vi kan spøke om hvordan postmannen ser ut når man ser et barn som ikke likner sine foreldre, eller har en personlighet som ikke likner deres. Men selv om avkom hos mennesker og dyr ikke alltid "gjenspeiler" sine foreldre, skal det ikke være en hvilepute i avlsarbeidet. Man har større forutsetning for å lykkes hvis man har god kjennskap til de hunder man velger som avlsdyr. Noen sykdommer kan være arvelig, andre kan være resultat av tilfeldige mutasjoner eller tilstander oppstått under svangerskap som ikke handler om hundenes genetiske arv. Man prøver stadig å kartlegge sykdom, arv og arvegang i hundeavlen.

Vi streber etter å få best mulig oversikt over hvilke sykdommer som har oppstått og oppstår innenfor vår rase, med tyngde på de blodslinjer vi har selv og de hannhunder vi evt låner av andre. Videre sjekker vi våre avlsdyr for øyelidelser og patellaluksasjon. Problemer med øyne og knær dukker opp i rasen sporadisk, men er heldigvis ikke noe stort problem. Sjekk av øyne og knær er enkelt å få gjort hos veterinær med spesialkompetanse på smådyr, og kan være et godt hjelpemiddel for oppdrettere.Men øyelyste og patellasjekkede hunder kan gi syke avkom, så det er ingen garanti alene! Hunder består jo også av så meget mer enn bare øyne og knær! Vi prøver etter beste evne og holde oss oppdatert på andre sykdommer også.

Ikke bare de hunder vi har boende hos oss og bruker som avlsdyr, men også dehunder som er født hos oss. I skrivende stund har vi ikke kjennskap til at noen Kjennehunder er født med arvelig lidelse, bank i bordet!! At det en gang vil oppstå, må vi nok prøve å forberede oss på, men vi prøver å unngå det ved å skaffe informasjon om de blodslinjer vi bruker. Men mange sykdomsgener ligger skjult, hunder kan være friske bærere av sykdom, og andre sykdommer kan åpenbare seg uten at genene er årsak, så noen garanti kan vi ikke gi. Men vi garanterer at vi tilstreber etter beste evne å avle fram sunne og friske hunder!

Så er det slik at hvis man leter godt, vil man alltids finne noe. En tante, fetter, oldefar eller annet som har fått avkom med sykdom. Skal man eliminere bort alle slekter hvor sykdom har oppstått, ville man sittet igjen med et svært begrenset antall hunder, om noen. NKK har utarbeidet en avlsstrategi som vi synes virker svært fornuftig. De mener at oppdrettere bør ha fokus på å avle friske hunder, ikke utrydde sykdom. Skal man utrydde sykdom, må man eliminere bort mange flotte og friske representanter for rasen som har en eller annen slektning som er syk. Selv kan de være friske hunder og ikke bærere av sykdommen som finnes i familien. Hvis man har fokus på å avle friske hunder, sørger man for å skaffe seg kunnskap om de blodslinjer man har og de blodslinjer man ønsker inn i sitt avlsarbeid, og sørger for, igjen etter beste evne, å forsøke å ikke krysse blodslinjer hvor samme sykdom/lidelse er kjent.

Det er også litt "politikk" i dette. For å kunne gjøre velbegrunnede valg med god kjennskap til hunders helse, må også denne informasjonen være tilgjengelig! Det finnes inget register hvor sykdomstilfeller blir registrert. De hunder som har utført AD/HD røntgen og de som har blitt øyelyst, blir resultater lagt ut på noe som kalles "Dogweb" hos Norsk Kennel Klub. Medlemmer har tilgang på denne databasen.

Men hunder består jo av så mye mer enn hofter, albuer og øyne! Derfor er oppdrettere helt avhengige av å få informasjon om hunder av deres eiere og oppdrettere. Noen er ærlige, andre ikke. Vi tror at det er enklere å være ærlige hvis det ikke resulterer i store negative konsekvenser.

Hvis en syk hund skulle medføre at en hel slektslinje skulle tas ut av avl, tror jeg informasjon om dette individet ville vært lite tilgjengelig. Det ville jo få så store konsekvenser for de som er eiere av friske og gode hunder i samme slekt. Slik metodikk er sammenfallende med mål om å utrydde sykdom. Selvsagt også med stor fare for å måtte ta ut store deler av en rasepopulasjon og ende opp med for få individer til å bygge rasen videre på. Dermed havner man i en situasjon hvor det blir umulig med raseutvikling etter sunne prinsipper. Hvis konsekvenser ikke ble så store hvis sykdom dukket opp hos et individ, ville det nok også innebære at informasjonen ble lettere tilgjengelig. Man bruker ikke det syke dyret i avl, men bruker friske slektninger, gir informasjon om at en spesiell sykdom kan ligge i linjene, og velge en avlspartner hvor samme sykdom ikke er kjent. Etter min mening er dette en vinn-vinn situasjon for alle! Det blir ikke "farlig" for oppdrettere å fortelle om syke dyr til dem det måtte angå, oppdrettere kan sette sammen avlsdyr med mer informasjon, som kan hjelpe dem til å ikke krysse slektslinjer hvor samme sykdom har oppstått. Rasen vinner ved at flere individer finnes i avlsbasen og man kan drive avl etter sunne prinsipper.

Når jeg skriver dette, er disse meninger farget av at vi har lite sykdom innenfor vår rase! Skulle vi ved et seinere tidspunkt se opphopning av alvorlig sykdom, synes vi selvsagt man skal sette iverk strengere seleksjon av avlsdyr. Da kan det bli hensiktsmessig å ta ut nær familie til syk hund fra et avlsprogram!! Slik situasjonen ser ut til å være idag, dukker sykdom opp sporadisk uten at man kan se et "mønster". Så lenge det er ståa, synes ikke vi man skal "drepe flue med bombe".

I praksis betyr det at vi på Kjenne kan bruke hunder i avl hvor vi vet om en slektning med sykdom. Leter man godt, tror jeg man alltids kan finne noe "grums". Hører vi om hunder hvor det ikke finnes noe negativt i slekten uansett hva det skulle gjelde, vel da er jeg litt skeptisk. Vi vil aldri bruke annet enn klinisk friske hunder i avl!! Så må det også nevnes at arvegangen til flere sykdommer som sporadisk oppstår, ofte ikke er kjent.

Men man kan anta at en sykdom er arvelig hvis man ser flere tilfeller av samme sykdom innenfor en rase.

Alvorlighetsgrad av sykdom og om man har grunn til å tro at en sykdom er av arvelig karakter; ja det vil selvsagt også påvirke våre valg! 

Eksteriøre detaljer vil ALDRI veie tyngre enn helse og sunnhet!