Kjennekroken

Jack Russell Terrier

Konstruksjon og "type"

Som jeg skrev innledningsvis, skal det være sunt å være vakker! Hvordan hundene er skrudd sammen, avgjør på mange måter hundenes holdbarhet. Derfor er det viktig å ha fokus på detaljene i standarden. Noen detaljer påvirker holdning, bevegelse og sunnhet i stor grad, andre detaljer er ikke så utslagsgivende, men er med på å definere rasen.

 

Ingen hund er perfekt målt opp mot rasestandard, men de fleste er perfekte for sine eiere, og godt er det! Men når man skal tenke avl av rasehunder, er man nødt til å se på hundene med kritiske øyne.

Jeg synes det er greit å dele hundens utseende opp i to deler; konstruksjon og "type/stil". Siden det ikke finnes perfekte hunder, ser vi på detaljer litt kategorisk. Dårlig, tilstrekkelig og bra, og selvsagt grader av disse igjen.

Det er vanskelig å systematisere tankerekkene våre når vi velger avlshund, men jeg skal prøve å gjøre et forsøk. Når vi ser en JRT, skal vi øyeblikkelig kunne se at det er en JRT, selv om den var malt grønn. Det handler mye om proporsjoner. Deretter ser vi på de detaljer som har betydning for hundenes holdbarhet. Med andre ord så er det ikke godt nok hvis detaljene er gode, hvis hunden minner om en annen rase. Men det er heller ikke nok hvis vi ser en stilig JRT som er så knapp i sine vinkler, eller på en annen måte har en kropp som er mer utsatt for feilbelastning.

Rasetype omfatter utseende, karakter, kondisjon, beinstruktur, temperament og bevegelser. Selv om rasestandard, som definerer rasetypen, omfatter de fleste detaljene til hundene, gir den også rom for tolkning. Videre kan hundene ha ulik "stil" eller karaktertrekk, selv om de befinner seg innenfor rasetype/standard.

Tommy og jeg har et klart bilde i hodet på hva som er vår perfekte JRT. Det er ikke sikkert våre oppdretterkollegaer har samme bilde i hodet. Jeg er temmelig sikker på at hundene er innenfor rasestandarden, men vi fremelsker kanskje ulike detaljer eller karaktertrekk som alt befinner seg innenfor rasetypen. Hundene kan ha litt ulik "stil". Det er dette bildet som er førende for vårt valg av avlsdyr.

Så kommer det som er tidkrevende, men fryktelig spennende.. Når vi finner en hund som vi tror passer godt, fin konstruksjon og vår "type", må vi finne ut mer! Selvsagt hunden og dens families helse og temperament, men også hvordan tidligere avkom ser ut, hvis det er noen. Hvordan ser foreldrene ut, søsken, andre slektninger, og hva har de gitt videre til sine avkom, de som har det? Har de gitt bedre enn seg selv, eller gjenspeiler ikke hundens avkom dens gode kvaliteter? Så er det selvsagt ikke så enkelt... Stort sett ser man gode og mindre gode detaljer på avkom etter samme hund, men man prøver å se om det finnes et slags mønster. Så legger vi vekt på de detaljer vi ønsker å forbedre i kominasjonen. De tisper vi velger å bruke i avl, skal ha en god kvalitet, men de er ikke perfekte. Derfor vektlegger vi de detaljer vi ønsker å forbedre i den neste generasjonen. Siden JRT er ganske ny som rase, er det ikke så mange egenskaper som har befestet seg. Andre raser, hvor oppdrettere har finpusset på detaljer i hundrevis av generasjoner, er nok litt mer forutsigbare. Men vi har nå kommet et stykke på vei i vår rase også, men fortsatt er det litt flaks som må til i tillegg til de undersøkelser som er gjort i forkant. Så må det sies at vi er stolte av de produktene (les hunder) som har kommet til underveis på vår vei til det uoppnåelige målet - perfekt JRT, helt sammenfallende mot vårt indre bilde ;-)  Men det er vel det som driver oss videre, selv om vi koser oss godt underveis med alt som kull bringer med seg! Å "jobbe" med levende vesner, gir en helt spesiell følelse. Man blir jo knyttet til disse herlige små hundene som kommer til verden, og det er stor stas å høre hvordan det går i nye familier og spennende å følge med på hvordan de utvikler seg!

Mer om vårt indre bilde av vårt ideal kommer.........