Kjennekroken

Jack Russell Terrier

Våre avlsmål

Da vi var på leit etter en rase vi kunne tenke oss, var det bilder av hundene sammen med rasens beskrivelse som var til hjelp for oss. Skal man drive et hundeoppdrett, blir rasens standard helt elementært. Den beskriver ikke bare utseende og konstruksjon, men også rasens mentalitet og bruksegenskaper. Har man fått interesse for en rasehund på bakgrunn av rasens egenskaper, skal også hunden man kjøper være avlet fram etter beste evne for å ha de kvaliteter rasestandard beskriver. Ønsker man seg en Audi A8, blir man vel skuffet hvis selger gir deg en Hyunday Atos, og omvendt. Ikke bare skuffet - det ville man jo aldri akseptert! Selvsagt kan ikke produksjon av bil og levende vesner sidestilles, men tenker det kan brukes som et eksempel likevel. 

Rasestandard handler om mer enn bare skjønnhet. For å leve et godt liv trenger hunden en sunn kropp. Sunn konstruksjon er grunnlaget for sunn funksjon. Alle rasestandarder beskriver sunne hunder. Avvik fra standard, som gir trekk i premiegrad på utstillinger, er ikke bare skjønnhetsfeil, men det kan være feil som i varierende grad går ut over hundens funskjon og sunnhet. Felles for alle raser er at det skal være sunt å være vakker! Videre skal hunden ha en mentalitet som gjør det godt for dem å leve, og for oss å leve sammen med dem. Det er ikke kjekt å gå igjennom livet med usikkerhet og redsel i normale settinger!

God helse og godt temperament er ingen grunn for valg av avlsdyr alene, men det er en forutsetning!!! Det hjelper så lite å være vakker og se ut som en million hvis man er syk eller har avvikende temperament! Men det er heller ikke nok å være frisk, snill og god og likne noe helt annet enn JRT. Vi sier som Ole Brum "Ja takk, begge deler".

Vi på Kjennekroken har et svært bevisst forhold til rasestandarden. De hundene som blir beskrevet der, er de hundene vi har falt for, og slike hunder ønsker vi skal bli født hos oss.

På en måte synes jeg det blir for enkelt å si at vi på Kjenne har som mål å avle fram rasetypiske hunder som er sunne og friske uten å si noe om de tankerekker som ligger bak vårt avlsarbeid. Så er jeg dessverre født med et defektgen som gjør at jeg har problemer med å beskrive med få ord ting som engasjerer meg. Det er jo så mye som er viktig! Du kan derfor velge om du vil lese våre tanker rundt valg av avlsdyr, eller ta kortversjonen over. Jeg deler opp avlsmålene i hundenes konstruksjon, helse og mentalitet.

Trykk på ønsket tema:

Konstruksjon og "type"          Helse og sunnhet           Mentalitet og bruksegenskaper