Kjennekroken

Jack Russell Terrier

 Vil du bli hundeeier?

Før du bestemmer deg for å anskaffe hund, bør du tenke deg godt om! Hunder har en gjennomsnittlig levealder på 12 år, små hunderaser kanskje noe lenger. Så er det viktig å ikke bare velge rett hund, men også at du er sikker på at du kan leve med det valget du gjør.

 

Det å ha hund innebærer et stort ansvar. Hunden er et individ med behov, akkurat som mennesker. Man skal behandle dem med respekt og gi dem omsorg. Å ha en hund kan på flere måter sammenliknes med å ha ansvar for et barn. Den trenger å bli holdt med selskap, bli lekt med eller sysselsatt på annen måte. Hunden trenger at du kommer hjem og deler tid med dem, både ute og inne. Mental trening er også viktig. De trenger regelmessig stell, man skal passe på at hunden er frisk og ikke til bry for andre. En hund lever i mange år, og ditt ansvar for deres liv og velferd varer like lenge.

Til gjengjeld skaper hunden mye glede i hjemmet! Som eier har du alltid noen som holder seg med selskap, noen å ha gode stunder med, du får mosjon og kan bli kjent med nye mennesker. Hunder er selve symbolet på lojalitet.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å vurdere godt både rase, oppdretter og foreldredyr. Å kjøpe hund fra oppdretter med god kunnskap, med rasetypiske og sunne foreldredyr i et nøye planlagt avlsarbeid er ingen garanti i seg selv, men man har større forutsetning for å gjøre et vellykket valg!