Kjennekroken

Jack Russell Terrier

Om Jack Russell Terrier

 

Jack Russell Terrier er en liten men sterk, aktiv og slank bruksterrier med stor selvtillit, livlige bevegelser og intelligent utrykk. Den er vennlig og har stor selvtillit. De er store personligheter som er bemerkelsesverdig modig for sin størrelse. De er dugelige hihunder, men har også avansert til å bli gode selskapshunder.

Jack Russell Terrier kommer opprinnelig fra England. Der var det kirkeverge John Russell som utviklet rasen på 1800-tallet. Han utviklet en type foxterrier som skulle ha de jaktegenskapene han ønsket seg, en liten hund med stort nok mot til å gå ned i hi og drive ut rovdyr. Ut av den opprinnelige Jack Russell har det kommet to varianter, Jack Russell og Parson Russell. Størrelsen er den mest iøyefallende forskjellen, men også andre detaljer og egenskaper skiller disse rasene fra hverandre. Parson Russell Terrier var den første rasen som ble anerkjent av FCI. Australske entusiaster samlet seg rundt den mindre varianten, dannet klubben The Jack Russell Klubb Of Australia, og var ansvarlig for rasens utvikling fram til 1991. Jack Russell Terrier ble godkjent som egen rase i 2001 av FCI.

I tillegg til å være en dugelig hihund, ble rasen også populær hos hestefolket. Den hjalp til med å holde rotter og mus borte fra stallen. I Australia ble rasens tilhengere også betatt av dens vennlig temperament, og synes hundene egnet seg godt som selskapshunder. De har i flere tiår lagt stor vekt på å anvende sosiale, trygge og modige hunder i sitt avlsarbeid, og luket bort hunder som har vist tendens til aggresjon.

Jack Russell Terrier er en våken og lettlært hund med stor motor. Den egner seg godt til aktive familier som har tid og ønske om å dele livet sitt med dem. De trives best i selskap med andre. Det er en anvendelig rase som blir brukt til ulike aktiviteter. 

Agility, viltspor, kantarellsøk, lydighet, jakt og turkamerat er noen eksempler. På grunn av sin selvstendighet kan den også finne på aktiviteter på egenhånd, så det er en forutsetning å vite om hundenes iboende egenskaper for å få et vellykket og forutsigbart hundehold. En lettlært hund lærer seg unoter like lett som ”noter”, så kunnskap om hund og rasen generelt er en forutsetning for et godt fungerende samliv.

Ikke alle enes om rasestandard godkjent av FCI. Det finnes flere ulike klubber som engasjerer seg i og har ulike meninger om hvordan denne rasen virkelig bør være. Hundens rasenavn er likevel det samme. Uenighetene går på eksteriøre detaljer, samt gemytt og bruksegenskaper. Av denne grunn kan det være litt utfordrende og vanskelig å orientere seg i dette litt uoversiktlige landskap. Videre blir det også avlet fram hunder som kalles Jack Russell Terrier som ikke har tilknytning til noen klubb eller avles fram målrettet etter en standard.

Når man snakker om rasehunder i Norge, er det svært unntaksvis man snakker om hunder som ikke er registrert i Norsk Kennel Klub. Rasehunder skal være avlet fram etter en bestemt rasestandard, det stilles krav til oppdrettere og hundene skal ha stamtavle. I Norge finnes det ingen annen raseklubb enn Norsk Terrier Klub som har tilknytning til Norsk Kennel Klub for Jack Russell Terrier. Storbritannia har en annen klubb som heter Jack Russell Club of Great Britain, som har enkelte samarbeidende klubber lokalisert i andre land, bl.a. Sverige. De finnes ikke i Norge. De har en helt annen rasestandard de forholder seg til, og de har ingen tilknytning til Norsk Kennel Klub. Derfor finnes det ingen andre hunder med navn Jack Russell Terrier utenom de som er registrert i Norsk Kennel Klub. De hunder som kalles det samme, men som ikke er registrert der, blir i hundenorge ansett som blandingshunder. De er ikke målrettet avlet fram etter standard og man har ingen oversikt over blodslinjer eller har raseklubb som førsøker å sørge for en sunn og god utvikling av rasen. Men det er selvfølgelig hunder, og selvsagt er mange av dem høyt elsket av sine eiere. Men Jack Russell Terrier er de ikke.

Siden etterspørselen har vært så stor etter rasen, har avl av uregistrete hunder, som på folkemunne også kalles Jack Russell Terrier, blomstret. Dette er et særfenomen for vår rase. Svært sjelden, om noen gang, ser man andre hunder blir solgt som rasehund uten tilknytning til Norsk Kennel Klub. Det kan virke som at noen tenker at registrering kun er viktig hvis man ønsker å gå på show med hundene sine, men det aller viktigste er at rasehundene skal være resultat av planmessig avl etter en helt bestemt rasestandard, oppdrettere stilles krav til, raseklubber følger raseutviklingen nøye, og på alle måter bør det være tryggere å kjøpe registrert hund hvis det er rasebeskrivelsen man har falt for. Pris ligger omtrent på samme nivå.